Archive
Search

You can search published articles.

Journal Information

Online ISSN
1305-3124

Established
1993

Editors-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Statistics Editor
Resul Arısoy

Doğum ağırlığı 4000 gram ve üzerinde olan gebeliklerin maternal ve fetal değişkenlerle ilişkisi

Alpaslan Akyol, Hasan Talay, Alev Aydın, İbrahim Polat, Ali Gedikbaşı, Cemal Ark

Article info

Doğum ağırlığı 4000 gram ve üzerinde olan gebeliklerin maternal ve fetal değişkenlerle ilişkisi. Perinatal Journal 2013;21(3):71 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Author(s) Information

Alpaslan Akyol1,
Hasan Talay1,
Alev Aydın2,
İbrahim Polat2,
Ali Gedikbaşı2,
Cemal Ark2

  1. Kanuni Sultan Süleyman EAH, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul TR
  2. Kanuni Sultan Süleyman EAH, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Perinatoloji Ünitesi, İstanbul TR
Correspondence

Alpaslan Akyol, Kanuni Sultan Süleyman EAH, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul TR,

Publication History

Manuscript Received: September 12, 2013

Manuscript Accepted: September 12, 2013

Conflicts of Interest

No conflicts declared.

Amaç
4000 gr ve üzerinde doğan bebeklerde maternal ve fetal değişkenlerle ilişkisinin araştırılmasıdır.
Yöntem
Ocak 2011 - Haziran 2012 tarihleri arasında hastanemizde, 37-42. gebelik haftalarında doğum yapan ≥4000 gr 312 yenidoğan, aynı dönemde 2500-3999 gr arası doğan 316 yenidoğan ile karşılaştırıldı. Gruplar arasında anne yaş, parite, annede gestasyonel diyabet varlığı, Hemoglobin A1c (HbA1c) düzeyleri, önceki gebeliklerde makrozomi öyküsü, polihidramnios durumu karşılaştırıldı..
Bulgular
Maternal HbA1c düzeyi çalışma grubunda (n:15, %4.8), kontrol grubuna göre (n:4, %1.2) daha yüksek bulunmuştur ve her iki grup arasında istatistiksel anlamlılık saptanmıştır. Bunun yanı sıra parite (1.44±1.34’e karşı 1.23±1.27; p=0.04), makrozomili bebek öyküsü (68’e karşı 16; p=0.001), polihidramnios varlığı (30’a karşı 2; p=0.01) çalışma grubunda istatistiksel olarak daha yüksek saptanmıştır.
Sonuç
>4000 gr doğumlarda parite, HbA1C düzeyleri, makrozomili bebek doğurma hikayesi, polihidramnios varlığı, klinik ile ilişkili parametreler olarak bulunmuştur.


 
Keywords

Makrozomi, gestasyonel diabetes mellitus, Hemoglobin A1c.