Archive
Search

You can search published articles.

Journal Information

Online ISSN
1305-3124

Established
1993

Editors-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Cecilia Villalain, Daniel Rolnik, M. Mar Gil

Managing Editors
Murat Yayla, Oluş Api

Statistics Editor
Resul Arısoy

İleri evre ikizden ikize transfüzyon sendromunda bipolar kord koagulasyonu deneyimlerimiz: Dört olgu sunumu

Ebru Dikensoy, Türkan Kaya, Seyhun Sucu, Sinan Teke

Article info

İleri evre ikizden ikize transfüzyon sendromunda bipolar kord koagulasyonu deneyimlerimiz: Dört olgu sunumu. Perinatal Journal 2013;21(3):81 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Author(s) Information

Ebru Dikensoy,
Türkan Kaya,
Seyhun Sucu,
Sinan Teke

  1. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Gaziantep TR
Correspondence

Ebru Dikensoy, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Gaziantep TR,

Publication History

Manuscript Received: September 12, 2013

Manuscript Accepted: September 12, 2013

Conflicts of Interest

No conflicts declared.

Amaç
İleri evre (Ouintero evre 3-4) ikizden ikize transfüzyon (TTTS) sendromlu 3 olguda ve monokoryonik ikiz gebelikte tek fetusta Dandy Walker Malformasyonu bulunan bir olguda bipolar kord koagulasyonu sonrası fetal gelişimin izlenmesi.
Yöntem
Çalışmaya Temmuz 2011 ve Ocak 2013 tarihleri arasında 3 tane previable (18-24 hafta) monokoryonik ikiz gebelik (Qintero evre 3-4 TTTS) ve tek fetusta santral sinir sistemi anomalisi olan 24 haftalık monokoryonik ikiz gebelik dahil edildi. Cilt %10'luk povidon iyodür ile temizlendi.Rutin tokolitik ajan (rektal indometazine) ve intravenöz antibiyotik (2 gr cefamezin) uygulandı. 20 cc prilokain küçük cilt insizyonu sonrası myometriuma enjekte edildi. 3.9 mm trokar ile uterin kaviteye girildi ve 3mm bipolar koter ultrasonografi eşliğinde uterus içine yerleştirildi.Plasentanın olmadığı en kolay trokar giriş yeri ultrasonografi ile tespit edildi. Amaç umbilikal kordun plasental veya abdominal insersiyosuna 45 derecelik açı ile yaklaşmaktı. Kord bipolar forseple yakalandı ve 20W ile koagülasyona başlanarak 50W'a kadar enerji verildi. Fetal kardiak aktivite kaybolduktan sonra kord birkaç segmentten daha koagüle edildi. İşlem sonrası 24-48. saatlerde canlı kalan fetuslar MCA-PSV değerleri ile olası akut feto-fetal hemoraji açısından takip edildi.
Bulgular
TTTS bulunan 3 olguda alıcı fetuslarda hidrops fetalis ve agonal patern mevcuttu. Monokoryonik diamniyotik ikiz gebeliği olan bir hastada fetuslardan birinde Dandy Walker Malformasyonu ve hidrosefali bulunmaktaydı. Evre 3-4 TTTS 'lu 3 olguda alıcı fetuslara bipolar kord koagülasyonu uygulandı.Donör fetuslar 34. gebelik haftasına kadar Doppler ultrasonografi ile takip edildi. Hidrosefali gelişimi açısından düzenli olarak SSS ultrasonografi ile değerlendirildi. Monokoryonik Dandy Walker malformasyonu nedeniyle bipolar kord doagülasyonu uygulanan ikiz eşi ise 30.gebelik haftasında plasental yetmezlik nedeniyle sezeryanla doğurtuldu.
Sonuç
Monokoryonik ikiz gebeliklerde selektif fetosid için optimal bir yöntem henüz bildirilememiştir. Bipolar kord koagülasyonu umbilikal kord oklüzyonunda altın standarttır çünkü cerrahi süresi kısadır ve septum bozulmadığı için kordon dolanması ve amniyotik band sendromu riski azalmaktadır.
Keywords

İleri evre ikizden ikize transfüzyon sendromunda bipolar kord koagulasyonu deneyimlerimiz: Dört olgu sunumu