Archive
Search

You can search published articles.

Journal Information

Online ISSN
1305-3124

Established
1993

Editors-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Cecilia Villalain, Daniel Rolnik, M. Mar Gil

Managing Editors
Murat Yayla

Statistics Editor
Resul Arısoy

Siklopinin eşlik ettiği sinsipital (fronto-etmoidal) ensefalosel: Olgu sunumu

Selçuk Yetkinel, Hakan Kalaycı, Halis Özdemir, Tayfun Çok, Ebru Tarım

Article info

Siklopinin eşlik ettiği sinsipital (fronto-etmoidal) ensefalosel: Olgu sunumu. Perinatal Journal 2013;21(Suppl):79 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Author(s) Information

Selçuk Yetkinel,
Hakan Kalaycı,
Halis Özdemir,
Tayfun Çok,
Ebru Tarım

  1. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adana TR
Correspondence

Hakan Kalaycı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adana TR,

Publication History

Manuscript Received: September 12, 2013

Manuscript Accepted: September 12, 2013

Conflicts of Interest

No conflicts declared.

Konunun önemi
Fronto-etmoidal ensefalosel nöral tübün ön nöroporlarındaki defektten dolayı intrakranial bileşenlerin kranyum ve yüz kemiklerinden fıtıklaşması ile karakterize olup, oldukça nadir gözlenir. Sıklıkla kromozomal anomaliler, santral sinir sistemi lezyonları ve amniotik band sendromları gibi diğer malformasyonlara eşlik ederler. Siklopi ise holoprosensefalinin nadir görülen bir formudur. Embriyolojik olarak prosensefalonun gelişimi sırasında orbitaların ayrılmaması sonucu oluşur ve birçok genetik bozukluk ve sendromlarla birliktedir.
Olgu
35 yaşında primigravid hasta, kliniğimize dış merkezden fetal kraniumda frontal bölgede kistik kitle nedeni ile refere edildi. Yapılan ultrasonografide 12 hafta 2 gün canlı gebelik izlendi. 9.9x9.6 mm boyutlarında kranium frontal bölgesinden köken alan kitle izlendi. Nazal kemik izlenmedi ve fetal yüz dismorfikti. Yapılan koryon villus örneklemesi normaldi. Ailenin istemi ile gebelik sonlandırıldı. Fetusun makroskobik olarak incelenmesi sonucu siklopi mevcuttu. Aynı zamanda burun izlenmedi. Bu vakada her ikisi de nadir gözlemlenen sinsipital ensefalosel ve siklopinin birlikteliği sunulmuştur.
Keywords

Fronto-etmoidal ensefalosel, siklopi